SFbBox by website

HomeRegulaminyRegulamin ZPAP

Pracę naszego Związku - oprócz najważniejszego dokumentu jakim jest Statut - usprawniają regulaminy.

W regulaminach znajdziecie wszystkie istotne prawa dzięki którym prowadzimy naszą działalność.

Regulaminom podlegają działania:

  • Zarządu Głównego
  • Walnego Zjazdu Delegatów
  • Walnych Zebrań Członków Okręgów
  • Sądu Koleżeńskiego
  • Kolegium Prezesów Okręgów
  • Komisji Rewizyjnych

Ponadto będą one precyzować sposób:

  • Przyjęć do ZPAP
  • Nadawania Złotej Odznaki ZPAP

SFbBox by website